CONCEPT building

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Cihlové pletivo Stauss®

CONCEPT hlína

Cihlové pletivo Stauss® - založeno 1880

Stauss® - cihlové pletivo je optimální a pravý nosný omítkový podklad pro rekonstrukce, sanování a novostavby.  

Přehled cihlových pletiv Stauss:

 • stauss®-NG (normální pletivo)

 • stauss®-FG (fasádní pletivo)

 • stauss®-MR (mini role)

 • stauss®-SM (standardní rohož)

 • stauss®-SR (pásy)

 • stauss®-EG (pletivo z ušlechtilé oceli)

 • stauss®-ESR 50 (pásy z ušlechtilé oceli)

 • stauss®-LG (lehké pletivo)


Cihlové pletivo Stauss® se jednoduše tvaruje a přizpůsobí se požadovaným potřebám. Po nanesení obvyklého ostrého cementového nástřiku nebo základní vrstvy hliněné omítky je již cihlové pletivo Stauss® neohebné. Následně nanášené omítky jsou nejčastěji minerální a mohou být nanášeny bez rizika trhlin, nezávisle na podkladovém materiálu.

Omítnuté cihlové pletivo Stauss® vyžaduje montážní body jen každých 50 cm, jedná se o velmi schopný nosič v tenkostěnné výstavbě. Jeho velkou výhodou je možnost použití právě ve stěnových konstrukcích a půdních vestavbách (např. umyvadla, vany atd.).

Díky dobré protihlukové a protipožární ochraně a charakteru cihlové zdi (s klimatem zděné stavby) splňuje cihlové pletivo Stauss® současné nároky na moderní stavební materiál.
Poznámka:  Stauss® není faradayovou klecí (nemá vodivé body křížení), je však dobrou ochranou proti blesku (povrchově vysokonapěťový vodič). Kvalita a vlastnosti jsou dány rakouskou normou ÖNORM B3645.Použití:

 • armování omítek na všech běžných podkladech stavebních konstrukcí (beton, zdivo kámen, dřevo, heraklit, a pod.)

 • výstuha omítky povrchové vrstvy zateplovacích systémů - sanace poškozených zdí a omítek

 • vytváření fasádních profilů (šambrány, atiky, bosáže)

 • lze uplatnit na historických objektech, kde z důvodu zachování charakteru objektu nejsou moderní materiály povoleny
Výhody:

 • umožňuje používání vápenných a hliněných omítek na dřevěný prkenný podklad, což lze využít zejména při rekonstrukcích a modernizacích staveb

 • umožňuje používání tenkovrstvých vápenných omítek v izolačních systémech

 • možnost použití na historických objektech, kde "památkáři" moderní stavební materiály nepovolují

 • snížení spotřeby malty na omítky až o 50% - vyrovnání nerovných povrchů

 • snadná tvarová přizpůsobivost k nosné podkladní konstrukci - snadné vytvářeni samonosných konstrukcí vrstvením

 • zvýšeni mechanické pevnosti omítek a povrchů -jednoduchá manipulace a uchycení
Protipožární ochrana
je dnes důležitým důvodem použití cihlového pletiva Stauss®. (DIN 4102-F90) Nejdůležitější  je zde stejná tepelná roztažnost cihlového pletiva Stauss® a omítky, což je rozhodující výhoda oproti sítím a plotnám, které reagují na výkyvy teplot prostředí. Cihlové pletivo Stauss® bylo ještě vylepšeno zavedením klasického očka síťoviny Stauss®, což nabízí:
1. maximální plochu pro uchycení omítky
2. pohyblivost ve všech třech rovinách
3. zpevnění omítky sítíHistorie:

Před více než sto lety se nehoda v pruském královském hřebčíně stala podnětem k vývoji dodnes nejúspěšnější nosné konstrukce omítek v historii: cihlového pletiva Stauss® . Při nehodě spadl strop z nehašeného vápna a došlo tak k oslepení královských plemenných hřebců. Tehdejší materiály jako rákos, laťování nebo drátěné sítě nebyly dostatečně odolné ani a tak v roce 1880 začaly v rámci veřejné soutěže nejrůznější výzkumy, které si kladly za cíl tento problém vyřešit.

Bratři Staussovi experimentovali s tenkým drátěným pletivem (= armování nesoucí cihlovou masu (= nosný omítkový podklad ) na křížových bodech. Toto řešení bylo v roce 1889 patentováno. Brzy se ukázalo, že tento nově vyvinutý nosný omítkový podklad se stal skutečnou revoluci. Problematické podklady jako dřevo, beton a také smíšené zdivo mohly být při použití tohoto cihlového pletiva trvale omítnuty. Při požárech v manufakturách či skladech bylo zjištěno, že dřevěné trámy a dokonce i tepelně citlivé stavební prvky jako litinové či kameninové sloupy jsou odolné vůči požáru, pokud zde bylo jako podklad použito cihlové pletivo Stauss®.

 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky