CONCEPT building

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

FAQ5

CONCEPT hlína

Je pravdou, že hlína má dvakrát větší zpětné vyzařování tepla než jinak běžně používané stavební materiály?

Ano, jak v odborné literatuře, tak sami lidé tento efekt potvrzují. Subjektivně většina lidí vnímá při stejné teplotě rozdíl mezi místností omítnutou přírodní hliněnou omítkou a místností s běžnou vápennou nebo cementovou omítkou.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky